Volver al listado
La Cambra17 abril

Esmorzar col·loqui amb BIMSA, Sr. Ricard Font

Esmorzem amb el director general de BIMSA: 4+1+S+i=BIMSA 2.0. Confiança i oportunitats per fer més i fer-ho millor

Avui, hem tingut l'oportunitat de celebrar un esmorzar col·loqui amb ASINCA, comptant amb la participació com a ponent del Sr. Ricard Font, director general de BIMSA (Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.).

L'esdeveniment, que ha estat presidit per Lluís Moreno, qui expressat el seu agraïment per la col·laboració del Sr. Font i ha destacat la importància de l'intercanvi de coneixements i perspectives entre professionals del sector.

Seguidament, Font ha compartit diverses informacions rellevants sobre la gestió i els plans de BIMSA per als pròxims anys.

Serveis i infraestructures de qualitat

Font ha destacat que BIMSA continua sent una bona proveïdora de serveis i infraestructures de qualitat a tota la ciutat de Barcelona. Ha subratllat la importància de la planificació col·laborativa amb els plecs i el repte constant de millorar els contractes aplicant criteris d'innovació.

Digitalització i transparència

Un altre punt clau que el director general ha posat de manifest és la necessitat de continuar amb la digitalització de manera transparent per optimitzar la gestió i l'eficiència dels serveis que ofereix BIMSA.

Proposta PAM i pressupostos

En relació amb els plans estratègics, el Ricar Font ha presentat la Proposta PAM (Pla Actuació Municipal) que inclou els objectius estratègics del mandat i el marc pressupostari quadriennal. Segons aquesta proposta, les actuacions gestionades per BIMSA experimentaran un increment progressiu: 300M€ per al 2024, 310M€ per al 2025, 320M€ tant per al 2026 com per al 2027.


Dades financeres i gestió

Pel que fa a les dades financeres, la facturació anual de BIMSA ha mostrat una tendència creixent, amb un pic màxim assolit l'any 2023 amb 320,6M€. La previsió per a l'any 2024 es situa a l'entorn dels 290-300M€, a concretar amb l'aprovació del PIM 24-27. A més, el nombre de contractes gestionats durant el 2023 ha crescut en gairebé un 50% respecte de l'any de major activitat.

En relació amb la gestió de les actuacions, les dades són les següents:

Projectes en redacció (inclou RP en licitació): 225

Obres en licitació: 28

Obres adjudicades pendents d'inici: 6

Obres en execució: 109

Obres finalitzades durant el 2024: 28

Per al 2024, es preveu un ritme de 4 licitacions per setmana, amb puntes de fins a 8 licitacions en determinats períodes.

Importància als Acords Marc

Finalment, Font ha destacat la importància dels Acords Marc i ha presentat les dades de revisió de preus fins al 31 de març de 2024:

Sol·licituds rebudes: 90 (respecte de les 273 actuacions susceptibles de reclamació)

Revisions estimades: 50

Revisions no estimades: 28

Expedients abonats: 47 (12,35M€)

Expedients pendents revisió: 12

Per concloure l'acte, el Sr. Mateu Tersol, President d'ASINCA, ha realitzat la clausura, destacant que l'esmorzar col·loqui amb BIMSA ha estat una oportunitat excel·lent per conèixer més a fons la tasca d'aquesta entitat pública i els seus plans de futur per a la ciutat de Barcelona.