Tornar al llistat
La Cambra12 març

Col·loqui amb la presidenta del Port de Barcelona

La Presidenta del Port de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i el Sr. Miguel Ángel Pindado Director de Projectes i Infraestructures Exteriors de Connexió, convidats per la Cambra de Contractistes i ASINCA, han celebrat una conferència a la sala de Foment del Treball, on la Presidenta ha presentat la licitació prevista pel 2021 amb una assistència de més de 60 persones.

La Presidenta del Port de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i el Sr. Miguel Ángel Pindado Director de Projectes i Infraestructures Exteriors de Connexió, convidats per la Cambra de Contractistes i ASINCA, han celebrat una conferència a la sala de Foment del Treball, on la Presidenta ha presentat la licitació prevista pel 2021 amb una assistència de més de 60 persones.La presentació i benvinguda, així com la cloenda ha estat a càrrec de Joaquim Llansó, President de la CCOC, i Mateu Tersol, President d’ASINCA. Durant la presentació Llansó ha volgut agrair la presència de la Presidenta.

La Presidenta ha comentat que esperen recuperar al 2021 la xifra de negoci d'anys anteriors ja que al 2020 va hi haver una caiguda del 20%. La situació financera avui en dia està sanejada per a poder fer front a noves inversions on tenen una oportunitat històrica per compensar el dèficit d’infraestructures.

Així mateix ha comentat que a banda de mantenir la seva activitat inversora habitual, esperen captar 52 milions d’euros per a inversions finançades amb els fons Next Generation EU (accessos ferroviaris, intermodalitat, digitalització). 

Conesa també repasà les inversions del 2020 i especifica que no s’han aturat. La inversió executada és de 20M€. 

La Presidenta ha manifestat que la xifra d’inversió per al 2021 és de més de 150M€. Mercè Conesa destaca també la importància de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que ha motivat canvis en els Plecs de clàusules de les licitacions d’obra i serveis pel que fa als criteris de valoració de les ofertes (ponderació de l’oferta tècnica i econòmica). El nou criteri dóna un 60% a la qualitat tècnica i un 40% a la qualitat econòmica i així no obliguem a les empreses entrar en pèrdues. Joaquim Llansó celebra aquest nou criteri.


Per últim Mateu Tersol agraeix l’assistència a Mercè Conesa i a Miguel Ángel Pindado per la seva presència a l’acte i les bones notícies sobre la inversió del Port de Barcelona.