Tornar al llistat
La Cambra03 agost

El sector de la construcció a Catalunya 2022. Previsions 2023

La Cambra de Contractistes presenta el seu informe de conjuntura de 2022 i les previsions de 2023.

El sector de la construcció a Catalunya 2022. Previsions 2023

 

 

§  L’activitat constructora va créixer un 4,5% l’any 2022 en volum, per sota del conjunt de l’economia catalana (5,5%), assolint 11.229 milions d’euros corrents. Aquesta xifra representa el 4,15% del PIB català, molt lluny del seu últim màxim històric del 10,7% (l’any 2006).

§  El creixement del sector s’ha vist molt limitat per l’increment dels costos dels materials, així com l’augment extraordinari dels costos de l’energia, i encara no ha recuperat els nivells prepandèmics.

§  Durant l’any 2022, la licitació va augmentar un 34%, assolint 3.964,5 milions d’euros, la xifra més alta des de 2009, però encara resta lluny de les necessitats de l’economia catalana, aproximadament 6.000 milions d’euros (l’equivalent al 2,2% del PIB).

§  Per aquest 2023, les previsions del sector són de creixement modest, s’esperen taxes de creixement de l’entorn al 2% degut, en part, a una política monetària restrictiva que frenarà el consum i la inversió. El sector de la construcció el 2022

L’activitat constructora a Catalunya durant l’any 2022 ha crescut un 4,5% en volum. Tot i aquest increment, el sector encara se situa per sota de les xifres del 4t trimestre de 2019, últim trimestre abans de començar la pandèmia, mentre que el PIB català sí que ha recuperat els nivells prepandèmics. Aquesta circumstància es dóna en un context de màxima licitació pública d’obres, impulsada pel cicle electoral municipal i pels fons europeus Next Generation EU. No obstant això, el creixement del sector s’ha vist molt limitat per l’increment dels costos dels materials, així com l’augment extraordinari dels costos de l’energia per l’esclat del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, un context que ha posat a prova, una vegada més, la resiliència del sector.Font: CCOC amb dades d’idescat

 

Si bé les xifres de licitació de 2022 han estat positives, sent l’any amb més volum de licitació des de 2009, les xifres encara se situen per sota del 2,2% del PIB i, per tant, el dèficit acumulat d’inversió a Catalunya continua creixent fins a situar-se prop dels 40.000 milions d’euros per al període 2009-2022. A més, les xifres d’execució pressupostària a Catalunya de les administracions públiques encara se situen per sota del 100%, en el cas de l’Estat la mitjana per al període 2015-2021 és del 61,4% i de la Generalitat del 81%. En aquest sentit, volem destacar de manera negativa que, en data de publicació d’aquest informe, la Intervención General de la Administración del Estado encara no ha publicat les dades sobre la distribució territorial de la inversió del sector públic estatal per a l’any 2022, a partir de la qual podem conèixer el grau d’execució pressupostaria de l’Estat a Catalunya, quan tradicionalment és una xifra que es dona a conèixer durant el segon trimestre de l’any següent.Font: CCOC


Pel que fa a les previsions de 2023, la posada en marxa de polítiques monetàries restrictives per part del Banc Central Europeu (BCE) farà rebaixar l’elevada inflació a Europa, però també frenarà l’activitat econòmica per les restriccions al crèdit. Això pot afectar especialment al sector residencial, on la desacceleració en la constitució d’hipoteques i en el nombre de compravendes fa preveure que aquest subsector creixi a taxes moderades de l’entorn del 2%. També creixerà modestament el no residencial, tot i que en ser un sector atomitzat, alguns sectors com el logístic poden créixer per sobre de la mitjana. Pel que fa a la rehabilitació i a l’obra civil, s’espera que els fons Next Generation EU donin un impuls a aquests subsectors, especialment en obres de ferrocarril, així com hospitals, infraestructures relacionades amb el cicle de l’aigua i amb els residus urbans.


Font: CCOC amb dades de l’INE     


Veure informe complet: 

Document adjunt