Tornar al llistat
La Cambra21 abril

NDP: Informe de licitació a Catalunya 1er trimestre 2021

La Cambra de Contractistes presenta com és habitual el seu Informe de Licitació a Catalunya corresponent al 1er trimestre del 2021.

Destaquem la següent informació:

La licitació1 oficial d’obres a Catalunya ha viscut un creixement excepcional del 139 % en el primer trimestre de 2021, arribant fins els 695 milions d’euros, respecte del mateix període de l’any 2020, com a conseqüència de l’esforç de les administracions públiques de reactivar l’economia i, probablement, per la licitació retinguda de l’any anterior que es van ajornar com a conseqüència de la pandèmia i de les mesures sanitàries adoptades per evitar el seu contagi. No obstant l’anterior, si la comparem amb el mateix període de l’any 2019, darrer any abans de l’aturada produïda per la pandèmia de la COVID-19, el creixement ha estat del 55 %. Tot i aquest increment, la licitació d’aquest primer trimestre suposa un 50 % de la que Catalunya necessita.

La Cambra de Contractistes recorda que la inversió pública ha d’ésser estable i previsible per suavitzar els cicles econòmics, donar certesa als agents econòmics i evitar forts ajustaments del sector en temps de crisi, i que la licitació mínima regular i recurrent de totes les administracions que requereix Catalunya per satisfer les seves necessitats en infraestructures econòmiques i socials i mantenir un creixement similar a la resta de països europeus, hauria de ser, aproximadament, del 2,2% del PIB (uns 5.500 milions anuals).

Per Administracions, l’Administració Local és el nivell administratiu més actiu, amb el 58 % de tota la licitació, assolint els 402,6 milions d’euros. Cal destacar, però que aquesta xifra inclou la licitació per BIMSA de l’Acord marc per a la contractació d’obres d’infraestructures en espai públic de Barcelona, de valor estimat fins a 160.800.000 euros, que s’hauria d’anar concretant en el termini de 15 mesos en multitud de contractes basats en el referit acord marc.

Quant a la Generalitat de Catalunya, la licitació s’ha incrementat un 111 % respecte del mateix període de l’any 2020, amb un import total de 215,6 milions d’euros, el 31% del total. També en aquest cas cal fer esment de que d’aquest import, 46 milions corresponen a la licitació del sistema dinàmic de contractació d’obres de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica realitzat per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU, que es concretaran en contractes específics en els propers quatre anys.

L’import licitat per l’Administració General de l’Estat (AGE) ha estat de 77 milions d’euros, amb un increment del 220 % respecte del mateix període de l’any 2020, suposant un 9% del total; respecte del mateix període de l’any 2019, darrer any abans de l’aturada produïda per la COVID-19, la licitació ha disminuït en un 36 %.

La Cambra de Contractistes celebra l’esforç realitzat pel conjunt de les administracions públiques per corregir els efectes de l’alentiment i aturada de la licitació pública viscuda durant l’any passat a Catalunya, que va comportar una reducció del 23 %, i les exhorta a mantenir, i si es possible incrementar, aquest ritme inversor per afavorir la ràpida recuperació de l’activitat econòmica del país aprofitant l’efecte ‘locomotora’ del sector de la construcció i per garantir la continuïtat i estabilitat de les empreses.

Aquest esforç és especialment rellevant en un context com l’actual marcat per la incertesa. D’una banda la incertesa econòmica i social derivada de l’evolució de la pandèmia a nivell mundial, europeu i nacional i de les mesures sanitàries adoptades per fer-li front que es tradueixen en constants revisions tant de les previsions econòmiques, com de les polítiques públiques, el que incideix directament en la inversió privada i en les polítiques públiques de inversió, respectivament i per tant en l’activitat constructora.

D’altra banda la incertesa política derivada de les dificultats per assolir acords entre els diferents grups parlamentaris i entre els partits en el govern poden afectar la creació i implementació de les necessàries polítiques públiques.

Així mateix la Cambra de Contractistes considera essencial assolir el màxim consens i coordinació tant entre el conjunt de les administracions públiques com entre aquestes i el sector privat per aconseguir la màxima eficiència en la gestió dels fons europeus de l’instrument Next Generation UE a fi i efecte de que el seu efecte revitalitzador de l’economia es produeixi l’abans possible, dins aquest mateix any, i de la forma més àmplia possible per permetre la reactivació i transformació del nostre sistema econòmic; l’actual situació de crisi no admet demores en la gestió d’aquests fons.

1 Una licitació pública és el procediment mitjançant el qual un comprador públic dóna a conèixer una necessitat, d’adquirir un bé, un servei o una obra, i sol·licita a aquelles empreses que la puguin cobrir, i que reuneixin els requisits exigits pels plecs, presentin les seves ofertes; les ofertes presentades seran seleccionades i avaluades i s’adjudicarà el contracte a aquella que compleixi la millor relació qualitat preu. 

Veure informe complet