Politica de privacitat

Les dades personals recollides o generades quan es comuniqui amb CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA inclòs els correus electrònics, seran tractats per CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA amb base en la relació professional existent, i per tal de gestionar aquesta relació professional, complir amb les obligacions legals corresponents i, si escau, informar-lo de l’actualitat jurídica si obtenim el seu consentiment o si tenim un interès legítim per la relació generada amb Un. Les seves dades seran conservades mentre la relació de contacte professional segueixi en vigor i, posteriorment, mentre hi hagi responsabilitats legals o contractuals o mentre no s’oposi a l’enviament d’informació legal. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, quan corresponguin, en informacio@ccoc.cat. Així mateix, podrà formular reclamacions davant l’autoritat competent. L’informem que les seves dades no seran cedides a cap tercer, excepte: a) les empreses de Grup, b) que hi hagi obligació legal o c) expressament l’hi indiquem, podent accedir-hi prestadors de serveis de sistemes, eines de tecnologia, o altres assessors amb els quals, atenent a la seva sol·licitud, ens haguem de posar en contacte.

 

CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA protegeix les dades personals segons el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes amb l’objecte que es respectin les llibertats i els drets fonamentals de les persones a qui pertanyin aquestes dades.

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per a gestionar la nostra relació comercial. Les dades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió a la següent adreça informacio@ccoc.cat, o ho estableixi una disposició legal. Pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA està legitimada per a tractar les seves dades perquè són necessàries per a prestar el servei sol·licitat o pel consentiment que ens atorga en els diferents formularis de contacte de la web.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

Per a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, s’ha de dirigir per escrit a informacio@ccoc.cat

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA està complint amb totes les disposicions de les normatives per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Adreça: Via Laietana 32, 3ª. 08003 Barcelona.
Tel.: +34 93 467 52 86
E-mail: informacio@ccoc.cat

Dades recollides al formulari de contacte

Finalitat: Mantenir una relació comercial.

Legitimització per al tractament: Consentiment de l’usuari i per interès legítim del responsable.

Criteris de conservació: Les vostres dades seran cancel·lades en el moment en què vostè ens retiri el consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre de possibles reclamacions i/o en el moment en què sol·liciti la supressió, després d’oposar-se al tractament, seran destruïdes.

Comunicació de dades: Es podran comunicar les vostres dades a tercers per ser necessàries per aconseguir la finalitat del tractament, o per obligació legal.

Drets de l’usuari: Drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, així com sol·licitar més informació sobre el tractament de les vostres dades.

Dades de contacte per exercir els drets dels usuaris: informacio@ccoc.cat

Dades recollides al formulari de contacte amb acceptació de rebre comnicacions comercials

Finalitat: Remetre a l’usuari informació que puguin ser del vostre interès en l’adreça proporcionada així com per gestionar la possible relació comercial.

Legitimització per al tractament: Consentiment de l’usuari.

Criteris de conservació: Les vostres dades seran cancel·lades en el moment en què vostè ens retiri el consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre de possibles reclamacions i/o en el moment en què sol·liciti la supressió, després d’oposar-se al tractament, seran destruïdes.

Comunicació de dades: Es podran comunicar les vostres dades a tercers per ser necessàries per aconseguir la finalitat del tractament, o per obligació legal.

Drets de l’usuari: Dret a presentar una reclamació davant de l’Agència espanyola de Protecció de Dades.

Dades de contacte per exercir els drets dels usuaris: informacio@ccoc.cat