Qui som | Comissions

Compartir per millorar la gestió

Les Comissions de treball exerceixen un rellevant paper en el funcionament de la Cambra, i que estan integrades per experts de les empreses associades a aquells temes que cada una té encomanada.

Encara que la seva finalitat primordial és la de potenciar els serveis d’informació i assessorament que dóna la Cambra als seus associats, l’intercanvi d’opinions i experiències que se suscita al seu si contribueix, a més, a enriquir els coneixements personals i professionals dels seus integrants.

Totes les comissions estan presidides per un membre de la Junta Directiva, assegurant-se així la coordinació entre els dos òrgans, un d’anàlisi i estudi i, l’altre, de govern. La seva composició és oberta, de manera que pot participar qui ho desitgi i manifesti la seva intenció.

Conferències sobre temes d’interès

La CCOC convida a personalitats i experts per a que donin conferències sobre temes d’interès per a les empreses associades. Són tradicionals les conferències del President d’Infraestructures.cat i d’altres alts responsables dels òrgans de contractació. Moltes d’aquestes conferències es fan al final d’un dinar per tal de donar l’oportunitat als assistents de dialogar i compartir experiències amb el convidat i els seus col·legues d’altres empreses.

Les Comissions de Treball

Les Comissions de Treball de la CCOC es basen en una idea molt simple: compartir les experiències ens ajuda a millorar la nostra gestió. La participació en les Comissions de Treball és oberta a qualsevol empresa que mostri interès en participar-hi.

Les comissions són les següents:

  • 01 Comissió d’Afers Interns
  • 02 Comissió de Costos i Índexs
  • 03 Comissió d’Empreses
  • 04 Comissió Jurídica
  • 05 Comissió de Medi Ambient i Energia
  • 06 Comissió Laboral
  • 07 Comissió de Seguretat i Salut