Descobreix tots els associats

 • ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

 • ACSA Obras e Infraestructuras, S.A. (Grup SORIGUÉ)

 • AGLOMERATS GIRONA, S.A.

 • AGROVIAL, S.A.

 • AGUSTI Y MASOLIVER, S.A.

 • AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.

 • ARCADI PLA, S.A.

 • ASFALTOS AUGUSTA, S.L.

 • ASFALTOS BARCINO, S.L.

 • ASFALTS i Equips de Vialitat S.L.

 • AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A.

 • BENITO ARNO E HIJOS, S.A.

 • BETBARNA REUNIDES CONSTRUCCIÓ, S.L. (DURAN BARBARA)

 • CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U

 • CERVÓS, S.A.

 • COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

 • COMSA CORPORACIÓN

 • CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A.

 • CONSTRUCCIONES CALER, S.A.

 • CONSTRUCCIONES DECO, S.A.

 • CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

 • CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, S.A.

 • CONSTRUCCIONS ÀRIDS I FORMIGONS S.A.

 • CONSTRUCCIONS DEUMAL, S.A.

 • CONSTRUCCIONS FERRER, S.A.

 • CONSTRUCCIONS FUSTÉ, S.A.

 • Constructora d'Aro, S.A.

 • CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U

 • CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.

 • CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.

 • CONTROL DEMETER, S.L.

 • COPCISA, S.A.

 • COPISA, CONSTRUCTORA PIRINAICA, S.A.

 • COTS I CLARET, S.L.

 • COYNSA-2000, S.L.

 • CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

 • DELTAPUNT 3000, S.A.

 • DRAGADOS, S.A.

 • EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

 • ELECNOR, S.A.

 • ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A.

 • ETYSER S.L

 • EUROCATALANA, OBRES I SERVEIS, S.L.

 • EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

 • FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

 • FERROVIAL CONSTRUCCION SA

 • FUNDACIÓ PRIVADA PER LA INCLUSIÓ LABORAL ÀURIA

 • GARCIA RIERA, S.L.

 • GRUP DOLMEN (TEC RAUL, S.L.)

 • GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U.

 • INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

 • ISIDRE ARCHS, S.L.

 • IZER

 • JOSE ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U

 • LANTANIA, S.A.U.

 • M. Y J. GRUAS, S.A.

 • MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L.

 • OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, S.A.

 • OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

 • OBRES I CONTRACTES PENTA S.A

 • OBRES I PROJECTES CATALUNYA, S.L. (OPROCAT)

 • OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.

 • OSG SERVEIS GRUP, S.L.U.

 • PASQUINA, S.A.

 • REMONDIS AGUA, S.A.U.

 • RIGEL OVER, S.L.

 • ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

 • ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L.

 • ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.

 • ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

 • RUBAU TARRÉS, S.A.

 • SACYR CONSTRUCCION, S.A.

 • SERVIDEL, S.L.U.

 • SURIS, S.L.

 • TALLER ÀURIA S.C.C.L.

 • TECNOLOGIA DE FIRMES,S.A.

 • URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.

 • VESTA REHABILITACIÓN, S.L

 • VIALS I MEDI AMBIENT, S.A.

 • VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, SLU

 • VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

 • VOLTES / VOLTES CONNECTA (GRUP VOLTES)

 • VOPI 4, S.A.

 • VORACYS, S.L.

 • XAVIER ALSINA, S.A.

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


null

Àmbit d'actuació geogràfica


null

 • Canals - Construcció del canal Segarra Garrigues a l'alçada de Lleida.

ACSA Obras e Infraestructuras, S.A. (Grup SORIGUÉ)

Altres adreces


Especialització


Fabricación, transporte y extendido de mezclas Bituminosas en Caliente.

Àmbit d'actuació geogràfica


Nacional

 • Patis d'escoles - de Barcelona

AGLOMERATS GIRONA, S.A.

Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


construcció

Àmbit d'actuació geogràfica


c

AGROVIAL, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


AGUSTI Y MASOLIVER, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


 • Pavimentació - Pavimentació dels voltants de la Sagrada Familia

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


ARCADI PLA, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


ASFALTOS AUGUSTA, S.L.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


ASFALTOS BARCINO, S.L.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


ASFALTS i Equips de Vialitat S.L.

Altres adreces


Especialització


obra pública

Àmbit d'actuació geogràfica


Catalunya

AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


BENITO ARNO E HIJOS, S.A.

Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


construcció

Àmbit d'actuació geogràfica


Catalunya

 • Construcció de la presa de l'Albagés - (Lleida)

BETBARNA REUNIDES CONSTRUCCIÓ, S.L. (DURAN BARBARA)

Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


null

Àmbit d'actuació geogràfica


null

CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


CERVÓS, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


COMSA CORPORACIÓN

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


CONSTRUCCIONES CALER, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


CONSTRUCCIONES DECO, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


null

Àmbit d'actuació geogràfica


null

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


CONSTRUCCIONS ÀRIDS I FORMIGONS S.A.

Altres adreces


Especialització


construcció

Àmbit d'actuació geogràfica


Catalunya

CONSTRUCCIONS DEUMAL, S.A.

Altres adreces


Pol. Ind. El Marital, s/n:

Especialització


Pavimentació asfàltica, edificació i rehabilitació, manteniment i conservació de ctres., urbanització i moviment de terres

Àmbit d'actuació geogràfica


Catalunya

 • Auditoris - Construcció del teatre auditori de Llinars del Valles

CONSTRUCCIONS FERRER, S.A.

Altres adreces


Especialització


obra pública

Àmbit d'actuació geogràfica


Catalunya

CONSTRUCCIONS FUSTÉ, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


null

Àmbit d'actuació geogràfica


null

Constructora d'Aro, S.A.

Altres adreces


Especialització


Patrimoni històric, Centres educatius, Centres sanitaris, Urbanització i habitatges, Edificació industrial, Residència d'estudiants i Interiorisme.

Àmbit d'actuació geogràfica


Catalunya

CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U

Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Edificació, obra civil i rehabilitació

Àmbit d'actuació geogràfica


Catalunya i rodalies

 • Ponts - Construcció del pont de Caldes de Montbuí
 • 41 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A CORNELLÀ - Projecte executiu d'un edifici compost per 41 habitatges de Protecció Oficial a Cornellà de Llobregat. Finalització: Juny 2021
 • NOU EDIFICI INDUSTRIAL DE DICTATOR - Construcció d'un edifici de nova planta per a la implantació d'una nau industrial i les seves oficines per DICTATOR TECHNIK DR. WOLFRAM. Finalització: Desembre 2021
 • ESCOLA BRESOL "EL TRIANGLE" A TÀRREGA - L'obra està caracteritzada per una geometria triangular. Al llarg del perímetre s'hi troben les aules i equipaments, mentre que a l'interior es troba el pati aïllat i protegit. L'edifici està executat amb materials sostenibles, majoritàriament de fusta, i dissenyat amb les mesures per a l'estalvi energètic: geotèrmia, il·luminació regulada amb sensors lumínics i una galeria interior que actua com a coixí tèrmic.
 • ESCOLA BRESSOL "EL TRIANGLE" A TÀRREGA - L'obra està caracteritzada per una geometria triangular. Al llarg del perímetre s'hi troben les aules i equipaments, mentre que a l'interior es troba el pati aïllat i protegit. L'edifici està executat amb materials sostenibles, majoritàriament de fusta, i dissenyat amb les mesures per a l'estalvi energètic: geotèrmia, il·luminació regulada amb sensors lumínics i una galeria interior que actua com a coixí tèrmic.
 • Seu d'IBERSPA - a Cervera

CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


CONTROL DEMETER, S.L.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


COPCISA, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


COPISA, CONSTRUCTORA PIRINAICA, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


 • Vials i ponts - Construcció del vial Port - Aeroport a Barcelona

COTS I CLARET, S.L.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


null

Àmbit d'actuació geogràfica


null

 • Hospitals - Construcció hospital a Haití
 • Construcció d'una residència per a gent gran - a Martorell

COYNSA-2000, S.L.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


obra pública

Àmbit d'actuació geogràfica


Catalunya

 • Obres de reforma del Club Natació Atlètic Barceloneta. - nou Wellness

DELTAPUNT 3000, S.A.

Altres adreces


Especialització


Enderrocs i demolicions

Àmbit d'actuació geogràfica


Espanya

DRAGADOS, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


 • Edificis emblemàtics - Construcció edifici d'oficines de Gas Natural

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


ELECNOR, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


null

Àmbit d'actuació geogràfica


null

ETYSER S.L

Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


null

Àmbit d'actuació geogràfica


null

EUROCATALANA, OBRES I SERVEIS, S.L.

Altres adreces


Especialització


obra pública

Àmbit d'actuació geogràfica


Catalunya

 • Restauració dels sostres enteixinats policromats "C" i "J" de l'Edifici Vell - de l'Ajuntament de Barcelona
 • Reforma interior de la Sala 10 - del Parlament de Catalunya

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


 • Passarel·les - Construcció de pasarela de peatons

FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


FERROVIAL CONSTRUCCION SA

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


null

Àmbit d'actuació geogràfica


null

FUNDACIÓ PRIVADA PER LA INCLUSIÓ LABORAL ÀURIA

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


GARCIA RIERA, S.L.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


 • Edifici - ANCORA SALOU

GRUP DOLMEN (TEC RAUL, S.L.)

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


ISIDRE ARCHS, S.L.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


IZER

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


null

Àmbit d'actuació geogràfica


null

JOSE ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


LANTANIA, S.A.U.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


M. Y J. GRUAS, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


null

Àmbit d'actuació geogràfica


null

OBRES I CONTRACTES PENTA S.A

Altres adreces


Especialització


Rehabilitació i manteniment

Àmbit d'actuació geogràfica


Barcelona

 • PROBA - PROBA
 • Seu de MAGIC BOX - Sant Cugat del Vallès

OBRES I PROJECTES CATALUNYA, S.L. (OPROCAT)

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


OSG SERVEIS GRUP, S.L.U.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


PASQUINA, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


REMONDIS AGUA, S.A.U.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


RIGEL OVER, S.L.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Obra Civil, Edificació, Àsfalt, Moviment Terres, Formigó

Àmbit d'actuació geogràfica


Catalunya, Madrid

 • Promoció residencial de Juan de Toledo - 39 habitatges i dues plantes de pàrquing amb trasters
 • Millora Accesibilitat Viària Zona Creurs. Porta 2. Port de Barcelona - Desplaçament i remodelació de la port 2 d'accès al moll, així com separació de fluxos per millora de la mobilitat i funcionalitat.

ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


null

Àmbit d'actuació geogràfica


null

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


 • Millora de la cruïlla dels carrers Major del Rectoret amb Marco Polo - Districte: Sarrià - Sant Gervasi

ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


RUBAU TARRÉS, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


null

Àmbit d'actuació geogràfica


null

SACYR CONSTRUCCION, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


SERVIDEL, S.L.U.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


SURIS, S.L.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


TALLER ÀURIA S.C.C.L.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


TECNOLOGIA DE FIRMES,S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


VESTA REHABILITACIÓN, S.L

Altres adreces


Especialització


Projectes d'Arquitectura i Rehabilitació

Àmbit d'actuació geogràfica


Cataluya

 • PAVELLÓ D'INVERTEBRATS - DEL ZOO DE BARCELONA

VIALS I MEDI AMBIENT, S.A.

Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


CONSTRUCCIO

Àmbit d'actuació geogràfica


ESPANYA

VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, SLU

Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


obra pública

Àmbit d'actuació geogràfica


Catalunya

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


VOLTES / VOLTES CONNECTA (GRUP VOLTES)

Altres adreces


Especialització


EDIFICACIÓ / OBRA CIVIL / TERRES

Àmbit d'actuació geogràfica


CATALUNYA / ARAGÓ

VOPI 4, S.A.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


VORACYS, S.L.

Contacte


Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


Àmbit d'actuació geogràfica


XAVIER ALSINA, S.A.

Xarxes socials


Altres adreces


Especialització


null

Àmbit d'actuació geogràfica


null