Tornar al llistat
La Cambra05 juliol

LLUÍS MORENO LASALLE ELEGIT NOU PRESIDENT DE LA CCOC

Es va presentar una única candidatura

La Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, associació empresarial que agrupa, de forma voluntària, 84 empreses constructores que habitualment treballen per a les Administracions Públiques a Catalunya, ha culminat el seu procés electoral triant Lluís Moreno Lasalle com a President. La seva candidatura ha estat proclamada electa per la Mesa Electoral en ser l'única presentada.

Lluís Moreno, Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC, ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional al món de l'empresa constructora, executant projectes de tota mena d'infraestructures especialment a Catalunya amb experiència a Dragados, Copcisa, Copisa, Vialser i Asfaltsplus.

La nova junta seguirà amb un perfil continuista respecte a l’anterior i aquesta està formada per cinc vicepresidents i quinze vocals, representants de tota mena d'empreses, grans, mitjanes i petites, tant generalistes com especialistes on l’únic canvi ha estat l’entrada d’Antoni García Coma de CRC ocupant la sortida d’Albert Segarra de Suris.

Els vicepresidents elegits són Josep Maria Castro (Obrascón Huarte Lain, S.A.), Jordi Puigferrat (COPCISA, S.A.), Joaquín García (FERROVIAL, S.A.), Orlando de Porrata-Doria Botey (COPISA Constructora Pirenaica, S.A.) i Patricia Romero (JOSE ANTONIO ROMERO POLO, S.A.). 

El President marca els seus objectius en reivindicar el paper que li correspon a la construcció, exigir a les Administracions que incorporin clàusules de revisió de preus als contractes, actualitzar els imports de les licitacions i fer front comú perquè a Catalunya arribin grans inversions internacionals.